Tuesday, September 15, 2015

Facebook event page to confirm your attendance

Please confirm your attendance on the facebook event page!

https://www.facebook.com/events/355002148003655/

Wednesday, September 9, 2015

Saturday, June 13, 2015

Hướng về sự hoà hợp: kỉ niệm 70 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2 tại vùng châu Á Thái Bình Dương.

Uỷ ban Vancouver xin được gửi tới

Với sự tham gia của diễn giả khách mời đặc biệt đến từ Nhật Bản, 

Nobuyoshi Takashima

thứ7 ngày 17 tháng 10 năm 2015


Hướng về sự hoà hợp: kỉ niệm 70 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2 tại vùng châu Á Thái Bình Dương.
Uỷ ban Vancouver xin được gửi tới
Với sự tham gia của diễn giả khách mời đặc biệt đến từ Nhật Bản, Nobuyoshi Takashima( thứ7 ngày 17 tháng 10 năm 2015)

Năm 2015 đánh dấu mốc kỉ niệm 70 năm ngày chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Mùa xuân này, Uỷ ban Vancourver sẽ vui lòng chào đón ông Nobuyoshi TAKASHIMA, giáo sư danh dự của trường đại học Ryukyus, đến Vancourver.

Giáo sư Takashima, một người đã từng là giáo viên về ngành xã hội ( địa lý và lịch sử), một nhà viết sách giáo khoa, và đang là một giáo sư giảng dạy tại trường Ryukyus, đã và đang dẫn đầu những cuộc hành trình đến Malaysia và Singapo trong 4 thập kỷ qua để nghiên cứu, ghi chép và công bố lịch sử của vùng miền, đặc biệt là những đau thương của chiến tranh do sự xâm lược của quân đội Nhật trong thời kỳ từ tháng 12 năm 1941 đến tháng 8 năm 1945. Ông ấy đã phát hành nhiều về giáo dục lịch sử, các vấn đề của sách giáo khoa, trách nhiệm sau chiến tranh và các hồi ức về chiến tranh, bao gồm các mảng về Okinawa. Khi ông ấy còn học ở đại học Tokyo về giáo dục (Tokyo University of Education -bây giờ là đại học Tsukuba ), ông ấy đã là học trò của Saburo IENAGA, người nổi tiếng thế giới với tác phẩm “Ienaga Textbook Lawsuits”, quyển sách giáo khoa ông viết mà đã phải chống chọi 3 thế kỷ chật vật với sự kiểm duyệt của chính phủ Nhật Bản từ 1960 đến những năm 90.

Giáo sư Takashima còn đấu tranh kiện cáo cho một quyển sách giáo khoa khác từ năm 1993 đến năm 2005, về sự mô tả sự điều khiển của giới thông tin đại chúng đến các sự kiện như sự ra đi của Nhật Hoàng Hirohito và cuộc chiến tranh vùng vịnh (First Gulf War). Tại Vancourver, Giáo sư Takashima sẽ nói về những thập kỷ ông hợp tác với nhiều người ở Malaysia và Singapo để học hỏi và chia sẻ những ký ức về chiến tranh, như một ví dụ về sự gìn giữ hoà bình và xây dựng sự hoà hợp ở vùng Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi tin rằng sự kiện như thế này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho cư dân đa chủng tộc ở Vancourver, nơi có nhiều cư dân có quan hệ mật thiết với Châu Á, và chúng tôi cũng mong đợi sự hợp tác cũng như ủng hộ từ các cá nhân, tập thể quan tâm đến sự kiện này. Giáo sư Takashima cũng có gia đình liên quan đến Vancourver- phụ thân của ông ấy là hiệu trưởng đầu tiên của trường Steveston Japanese, được thành lập vào năm 1911. Đây là cuộc diễn giải đầu tiên của Giáo sư Takashima ở vùng North America.

Tuesday, May 12, 2015

Dengan pembicara istimewa dari Jepang Nobuyoshi TAKASHIMA Sabtu 17 Oktober 2015


Dengan pembicara istimewa dari Jepang
Nobuyoshi TAKASHIMA
Sabtu 17 Oktober 2015

Tahun 2015 menandai 70 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Pada musim gugur ini Komite Vancouver akan menyambut Nobuyoshi TAKASHIMA, guru besar emeritus dari Universitas Ryukyus, di Vancouver.

Profesor Takashima adalah mantan guru sekolah menengah di bidang ilmu sosial (geografi dan sejarah), pengarang buku teks dan dosen pendidikan di Universitas Ryukyus. Selama empat dasawarsa terakhir beliau memimpin studi wisata ke Malaysia dan Singapura untuk meneliti, mendokumentasikan dan menerbitkan bahan-bahan sejarah wilayah tersebut, khususnya tentang luka perang selama invasi Tentara Jepang dan pendudukan Jepang dari Desember 1941 sampai Agustus 1945. Beliau menerbitkan penelitian tentang pendidikan sejarah, persoalan buku teks, pertanggungjawaban perang dan kenangan akan perang, termasuk kenangan-kenangan tentang Okinawa. Waktu beliau sedang studi pascasarjana di Universitas Pendidikan Tokyo (sekarang disebut Universitas Tsukuba), beliau adalah mahasiswa Saburo IENAGA, dosen yang dikenal secara internasional karena “Perkara Hukum buku teks Ienaga”. Ini adalah perjuangan Profesor Ienaga selama tiga dasawarsa dari tahun 1960-an sampai 1990-an untuk melawan sensor pemerintah Jepang terhadap buku teks yang dikarangnya.

Dari 1993 sampai 2005 Profesor Takashima juga mengajukan perkara hukum terpisah tentang buku teks yang menggambarkan kontrol media terhadap peristiwa-peristiwa seperti kematian Kaisar Hirohito dan Perang Teluk yang pertama. Di Vancouver Profesor Takashima akan berceramah mengenai kerja samanya selama bertahun-tahun dengan bangsa Malaysia dan Singapura untuk belajar dan berbagi kenangan-kenangan tentang perang sebagai contoh pengembangan usaha-usaha perdamaian dan rekonsiliasi dari tingkat akar rumput di daerah Asia Pasifik. Kami percaya bahwa acara ini akan sangat bermakna bagi kota multikultural seperti Vancouver dengan banyaknya penduduk kota ini yang berhubungan erat dengan Asia. Kami  berharap kami akan dapat bekerja sama dan memperoleh dukungan dari perorangan dan perhimpunan yang sepakat dengan tujuan acara ini. Profesor Takashima sendiri memiliki kaitan kekeluargaan dengan Vancouver – ayahnya adalah Kepala Sekolah Jepang Steveston pertama, yang didirikan pada tahun 1911. Ini pertama kali Profesor Takashima akan berceramah keliling di Amerika Utara.

Saturday, May 9, 2015

You are all wecome to the event!

WHERE?

The Unitarian Church of Vancouver

949 West 49th Avenue
Vancouver, BC  V5Z 2T1

http://vancouverunitarians.ca/ucv/contact-2/

WHEN?

October 17, 2015
From 2:00 PM

Thursday, May 7, 2015

今年秋天温哥华九条会将会邀请来自琉球大学荣休教授,高岛申欣来加访问

With special guest speaker from Japan, Nobuyoshi TAKASHIMA
Saturday, October 17, 20152015年是二战结束70周年。今年秋天温哥华九条会将会邀请来自琉球大学荣休教授,申欣来加访问。

申欣教授常年在琉球大学从事高校社会教学,教师培训和高校教材编写工作。他曾多次带领学生前往马来西亚和新加坡研究,学习和记录当地二战历史,特别是日军占领期间为当地带来的战争创伤。他出版了大量关于历史教育,历史教科书问题,战争回忆和责任(包括冲绳当地问题)的著作。他在东京教育大学(现在的筑波大学)的研究生学习期间曾是以三十年不断抗争日本政府教科审查制度而名的家永三的学生。

申欣教授在1993年到2005间对教科媒体的不当描述(比如裕仁天皇去世和海湾问题等)采取法律手段抗争。在温哥教授将会述几十年间马来西,新加坡和日本普通民众之的互相学与分享信息,以及太区域草根阶层的和平与和解的努力。由于温哥太地区的系,我们认为此次的活将会温哥的多文化社区建起到促作用。我也在此求本地有趣的个人与体与我合作。
温哥华对于高教授有着特殊的含。高教授之父就是建立于1911年的史蒂文森日文学校的第一任校也将是高教授第一次访问北美。